ย่อขนาดไฟล์รูปภาพอย่างง่าย เพื่อทำ SEO แม้ไม่มี Photoshop

ในยุคนี้ การทำ SEO ไม่ใช่แค่เรื่องการเน้น Keyword อย่าง … อ่านเพิ่มเติม ย่อขนาดไฟล์รูปภาพอย่างง่าย เพื่อทำ SEO แม้ไม่มี Photoshop