บริการบรรยายและฝึกอบรมในองค์กร (In-House Training)

In-House Training

20 กว่าปีที่คลุกคลีในวงการออนไลน์ ทั้งงานประจำในองค์กร และทำงานอิสระ และ 10 กว่าปีในการบรรยายและฝึกอบรมและเป็นที่ปรึกษาให้องค์กรทั้งเอกชนและภาครัฐ ของ ครูบอย สมเกียรติ ลิลิตประพันธ์ ทำให้มั่นใจได้ว่า องค์กรของท่านไม่เพียงได้รับคววามรุ้แต่ยังได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์ที่อัดแน่นของครูบอย ด้วย หลักสูตรการค้าการตลาดดิจิทัลกว่า 15 หลักสูตร

เป้าหมายของบริการนี้

 

 

เป้าหมาย In-House Training

1. อำนวยความสะดวก ไม่จำเป็นต้องส่งพนักงานมา
ครูบอยไปบรรยายและ/หรือ ทำ Workshop ถึงสถานที่สัมมนา หรือ บรรยายออนไลน์ ผ่าน ZOOM

2. Customize ให้ตรงความต้องการของแต่ละองค์กร

3.  เพื่อให้องค์กรที่ครูบอยไปบรรยาย ได้นำความรู้
และทักษะไปใช้ในการพัฒนาองค์กร และนำไปสู่เป้าหมายด้านดิจิทัลที่องค์กรตั้งไว้

4. มีการให้คำปรึกษาหลังการเรียน

 

 

เหมาะกับองค์กรแบบไหน

เป้าหมาย In-House Training

1. องค์กรธุรกิจ ทั้งเอกชน และภาครัฐ  ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรของตนเอง
2. องค์กร หรือ หน่วยงาน ที่ต้องการให้สมาชิก หรือ ลูกค้าของตน
ได้เพิ่มพูนความรู้ด้านการค้า การตลาดดิจิทัล เช่น สมาคม องค์กรการศึกษา มหาวิทยาลัย ฯลฯ
3. เพื่อให้องค์กรที่ครูบอยไปบรรยาย
ได้นำความรู้และทักษะไปใช้ในการพัฒนาองค์กร และนำไปสู่เป้าหมายด้านดิจิทัลที่องค์กรตั้งไว้
4. มีการให้คำปรึกษาหลังการเรียน

 

หลักสูตรที่เปิดสอนสำหรับองค์กร

15 หลักสูตรจัดขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรในปัจจุบัน
ท่านสามารถ คลิกชื่อหัวข้อ เพื่อดูรายละเอียดแต่ละหลักสูตร

หลักสูตรที่เน้นการปรับเปลี่ยนองค์กรให้ทันกับโลกยุคใหม่ โดยการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ รวมถึงการปรับคนและ Culture ในองค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่า

เข้าถึงการการสร้างกลยุทธ์ธุรกิจและการตลาดดิจิทัลได้อย่างถูกต้อง และเฟ้นหาเครื่องมือเพื่อทำกิจกรรมส่งเสริมกับแแผนกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล ในยุคที่มีเครื่องมือดิจิทัลอันหลากหลาย

สิ่งที่จะจับใจลูกค้าได้อยู่หมัดและนึกถึงเราเมื่อต้องการสินค้าและบริการ
คือ การสร้างแบรนด์ให้อยู่ในใจลูกค้า ยิ่งในยุค Brand Loyalty หรือ ความจงรักภักดีต่อแบรนด์ลดลง จำเป็นอย่างยิ่งต้องมุ่่งทำให้ชื่อเสียงแบรนด์บนออนไลน์แข็งแกร่งขึ้น

Social Media ไม่ใช่แค่การโพสต์ลง Facebook หรือ IG หรือ TIkTok เท่านั้น จำเป็นต้องรู้จักเครื่องมือต่างๆ และนำมาใช้ให้ถูกต้อง รวมทั้งวางแผน Content สำหรับ Social Media ให้ถูกต้อง

เข้าถึงการตลาดบน Facebook อย่างแท้จริง รู้จักเครื่องมือต่างบน Facebook รวมทั้งการหารายได้บน Facebook จากครูบอย เจ้าของเพจท่องเที่ยว ที่มีผู้ติดตาม8 แสนกว่าคน

ในยุคที่ค่าโฆษณา Facebook แพงขึ้น การปิดกั้นการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้มากขึ้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเรียนรู้การลงโฆษณาที่ได้ผลและใช้เงินอย่างคุ้มค่า
นี่คือเป้าหมายของหลักสูตรนี้

หลักสูตรที่เน้นการสร้างตัวตนและแบรนด์ด้วย Short Video Content บน Tiktok รวมถึงการยิงโฆษณาผ่าน Tiktok
ซึ่งปัจจุบัน Tiktok เป็น 1 ใน 5 อันดับของ App ที่มีการดาวน์โหลดมากที่สุด และเป็น Short Video ที่คนนิยมเล่นมากที่สุด

Line OA ถือว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งในการทำ Online CRM หรือ ผูกใจลูกค้าให้อยู่กับเราเรื่อยไป หลักสูตรนี้สอนตั้งแต่การเปิดบัญชี Line Official Account (Line@ เดิม) จนถึงการทำ chatbot แบบง่ายๆ และลูกเล่นบน LINE OA รวมถึงการเปิดร้าน Line Shopping (Line my shop เดิม) เพื่อขายสินค้าบน Line ที่เป็นที่นิยมมากขึ้นด้วย

LINE Ads Platform(LAP) อีกเครื่องมือการลงโฆษณา ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ใกล้มากขึ้น ด้วยตัวเลขผู้ใช้ในปัจจุบัน กว่า 50 ล้านบัญชี

หลักสูตรนี้ สอนตั้งแต่การเปิดบัญชี LAP  การลงโฆษณาด้วยเป้าหมายต่างๆ และการเลือกกลุ่มเป้าหมายทีแม่นยำ ด้วยตัวโฆษณาที่ตรงใจกลุ่มเป้่าหมาย เพื่อบรรลุเป้าหมายที่เราตั้งไว้

ปฏิเสธไม่ได้ว่า แม้ว่าเราจะมี Social Media หลาย Platform แต่การจะสร้างความน่าเชื่อให้มากขึ้นสำหรับองค์กรคือการมีเว็บไซต์ ข้อดีการสร้างเว็บไซต์มีหลายข้อ

ในหลักสูตรนี้สอนตั้งแต่พื้นฐาน จน สามารถสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress ด้วยตนเอง และสามารถทำ SEO เบื้องต้นได้

เน้นการลงโฆษณาใน Google และเครือข่าย ทั้ง Search Ads และ Google Display Networks รวมไปถึงการลงโฆษณาใน Youtube

SEO ยังคงเป็นแนวทางการทำการตลาดบนโลกออนไลน์ที่ขาดไม่ได้ในยุคนี้ เพราะผู้คนบนโลกออนไลน์ ยังคงค้นหาสิ่งที่ต้องการบน Google นและการทำการตลาดผ่าน Search Engine ด้วย SEO ในปัจจุบัน แตกต่างๆจากเมื่อ 4-5 ปีก่อน จำเป็นที่นักการตลาดต้องเข้าใจการทำ SEO ยุคนี้อย่างแท้จริง

เน้นการบรรยายเรื่อง การสานสัมพันธ์กับลูกค้าในยุคดิจิทัลและกำลังเข้าสู่ Metaverse Era เพื่อให้เข้าใจถึงลักษณะลูกค้าปัจจุบันและอนาคต และให้เห็นภาพในโลกยุคถัดไป เพื่อให้องค์กรเข้าสู่ยุค Metaverse ได้อย่างเตรียมพร้อม

การค้าการขายออนไลน์ยุคนี้ คืดยุคที่เรียกว่า Conversational Commerce หรือ แค่ขายไม่พอ ต้องคุยด้วย เพราะลูกค้าต้องการคุยกับผู้ขาย

Chatbot จุึงเข้ามามีบทบาท เพราะ ช่วยทุ่นแรงในการคุยกับลูกค้า แต่การทำ Chatbot ให้คุยเหมือนคนไม่ใช่เรื่องง่าย หลักสูตรจะสอนการทำให้ Chatbot ดูมีชีวิตชีวามากขึ้น รวมทั้งสอนเขียน Flow และ Programming ด้วย Chatbot ด้วย Many Chat App แบบพื้นฐาน

การทำการตลาดดิจิทัล นอกเหนือจาก การทำกิจกรรมดิจิทัลและดูผลกำไรแบบปกติแล้ว จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้ว่า การทำกิจกรรมต่างๆ บรรลุผลอื่นๆ ในเชิงดิจิทัลหรือไม่ หลักสูตรนี้ จะแนะแนวการใช้เครื่องมือวัดผลฟรีที่มีประสิทธิภาพและแบบมีค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพมากกว่า รวมทั้งดรรชนีชี้วัดเชิงดิจิทัล ที่สำคัญ และการแปลผลไปสู่การวางแผนกลยุทธ์ที่ดีขึ้น

จองเวลา หรือ คุยกับครูบอย

 

ภาพการบรรยายในองค์กรที่ผ่านมา (เลื่อนเพื่อเปลี่ยนภาพ)

จองเวลา หรือ คุยกับครูบอย