Tag Archives: กฏหมายจีน

จีนออกกฏเหล็ก Influencer เฉพาะทางต้องมีใบรับรอง!

จากนี้ไปนะครับ เหล่า Influencer สายกฏหมายและทางการแพทย์ ต้องมีใบรับรองเฉพาะทางนั้นๆ(Qualification) ถึงจะทำการไลฟ์เรื่องที่เกี่ยวกับกฏหมายและทางการแพทย์ได้