Tag Archives: ปลดหนี้บัตรเครดิต

วิธีลดหนี้บัตรเครดิต 8 Step โดยครูบอย

จากข้อมูลของบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ หรือ NCB (เครดิตบูโร) ได้รวบรวมสถิติสินเชื่อส่วนบุคคลของเครดิตบูโร จากสถาบันการเงิน 90 แห่ง ที่มีข้อมูลสินเชื่อ 60.5 ล้านบัญชี ของผู้กู้ 19.3 ล้านคนทั่วประเทศ พบว่า