Tag Archives: a/b test

Google Optimize ให้บริการวันสุดท้าย

Google Optimize คืออะไร แล้วจะหยุดบริการเมื่อไร จะใช้อะไรแทนดี