Home Blog ปรับเปลี่ยนชื่อของ kruboydigital.com เป็น Kruboydigital.com – ครูบอย ปอกเปลือกการค้าการตลาดออนไลน์

ปรับเปลี่ยนชื่อของ kruboydigital.com เป็น Kruboydigital.com – ครูบอย ปอกเปลือกการค้าการตลาดออนไลน์

by KruBoy ครูบอย

เพื่อให้การเว็บไซต์นี้ตรงกับเป้าหมายที่ครูบอยต้ั้งไว้ คือให้ความรู้ด้านการค้าการตลาดออนไลน์ จึงขอเปลี่ยน ชื่อเว็บไซต์

จากเดิม KruboyDigital.com – คุยเรื่อง การค้า การตลาดออนไลน์ เกร็ด ชีวิตและการสร้างความสำเร็จ

เป็น KruboyDigital.com – ครูบอย ปอกเปลือกการค้าการตลาดออนไลน์

ตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค. 2562 เป็นต้นไปครับ

You may also like

Leave a Comment