Tag Archives: FID

Core Web Vitals 2023 คนทำเว็บไซต์ต้องรู้ ไม่งั้น SEO เน่า

Core web vitals ตัวชี้วัดสำคัญในการทำ SEO มีอะไรบ้าง และตั้งแต่ปีนี้ เป็นต้นไป คนทำเว็บไซต์ต้องมุ่งเน้นปรับเว็บไซต์ให้ได้รับค่า Web Vitals ให้ดีขึ้น เพื่อประสบการณ์ที่ดีของผู้ใช้