20 คำย่อการตลาดออนไลน์ต้องรู้!

20 คำย่อการตลาดออนไลน์ต้องรู้!

บทความนี้ ครูบอย พามาเข้าใจคำย่อ สำหรับนักการตลาดออนไลน์ พ่อค้าแม่่ค้าออนไลน์ ที่ต้องการทันโลกคำย่อการตลาดออนไลน์ มาดูกันเลยครับ

เลือกหัวข้อย่อยที่อยากอ่าน Table of Content กดแสดง

20 คำย่อ การตลาดออนไลน์

1. CMS : Content Management System
ระบบการจัดการเนื้อหา

คือ แพลตฟอร์มซอฟแวร์ช่วยในการสร้าง แก้ไข และจัดการเนื้อหาออนไลน์ มักใช้กับเว็บไซต์

2. CPA : Cost Per Action (Cost-Per-Acquisition)
ค่าใช้จ่ายต่อ 1 การกระทำ

คือ ค่าใช้จ่ายในการหาลูกค้าหรือลูกค้าเป้าหมายผ่านแคมเปญการตลาด คำนวณโดยการ ” หารค่าใช้จ่ายแคมเปญทั้งหมดด้วยจำนวนลูกค้าหรือลูกค้าเป้าหมายที่ได้มา”

3. CPC : Cost-Per-Click
ค่าใช้จ่ายต่อ 1 คลิก

คือ จำนวนเงินที่ผู้ลงโฆษณาจ่ายต่อ 1 การคลิกโฆษณาออนไลน์โดยผู้ชมโฆษณา

4. CPL: Cost-Per-Lead
ค่าใช้จ่ายต่อ 1 คนที่สนใจจะซื้อสินค้า

4. CPL: Cost-Per-Lead

คือ ค่าใช้จ่ายที่ผู้ลงโฆษณาจ่ายเพื่อให้ได้ลูกค้ามุ่งหวังจะซื้อสินค้า 1 คน  โดยมักจะใช้กับลงโฆษณาเพื่อการส่งแบบฟอร์มหรือการรวบรวมข้อมูลการติดต่ออื่นๆ แต่ก็สามารถใช้การลงโฆษณาเพื่อหาลูกค้มมุ่งหวังได้

5. CPM: Cost-Per-Thousand
ค่าใช้จ่ายต่อ การแสดงโฆษณา 1,000 ครั้ง

5. CPM: Cost-Per-Thousand

คือ ค่าใช้จ่ายที่ผู้ลงโฆษณาจ่ายสำหรับการแสดงผลหรือการดูโฆษณาของผู้ชม 1,000 ครั้ง  ไม่ว่าผู้ชมจะคลิกหรือไม่

6. CRM: Customer Relationship Management
การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า

CRM: Customer Relationship Management

คือ กลยุทธ์และเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการและวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าตลอดวงจรการซื้อของๆลูกค้า หรือ ตั้่งแต่การซื้อครั้งแรกจนถึงเวลาที่ลูกค้าซื้อครั้งสุดท้ายแหล่ะครับ

7. CRO: Conversion Rate Optimization
การปรับแต่งเพิ่มอัตราการบรรลุเป้าหมาย

7. CRO: Conversion Rate Optimization

คือ กระบวนการปรับปรุงเว็บไซต์หรือหน้า Landing Page เพื่อเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของผู้เยี่ยมชมที่ดำเนินการตามที่ต้องการ เช่น ซื้อสินค้าหรือกรอกแบบฟอร์ม ฯลฯ

8. CTA: Call-to-Action
กระตุ้นให้ทำ

CTA: Call-to-Action

คือ ข้อความแจ้ง คำแนะนำ หรือ สัญลักษณ์ ที่กระตุ้นให้ผู้ใช้ดำเนินการหรือทำอะไรบางอย่าง เช่น การคลิกปุ่ม อย่างพวก “กดรับสิทธิ์” “กดใส่ตระกร้า” หรือ กรอกแบบฟอร์ม ฯลฯ

9. CTR: Click-Through Rate
อัตราการคลิกผ่าน

CTR: Click-Through Rate

คือ เปอร์เซ็นต์ของการคลิกลิ๊งในโฆษณาทั้งหมด ต่อการการมองเห็นโฆษณาทั้งหมด(Total Impressions) ซึ่งมักใช้เพื่อวัดประสิทธิภาพของแคมเปญโฆษณาออนไลน์

10. CTRO: Click-Through Rate Optimization
การปรับแต่งเพิ่มอัตราการคลิกผ่าน

CTRO: Click-Through Rate Optimization

คือ กระบวนการปรับปรุงอัตราการคลิกผ่าน เพื่อเพิ่มจำนวนการคลิกลิ๊งในโฆษณาที่เราเผยแพร่หรือยิงออกไป

11. KPI: Key Performance Indicator
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก

KPI: Key Performance Indicator ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก

คือ การวัดเชิงปริมาณที่ใช้ในการประเมินความสำเร็จของแคมเปญ กลยุทธ์ หรือวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ

12. PPC: Pay-Per-Click
โฆษณาแบบจ่ายเมื่อคลิก

PPC: Pay-Per-Click

คือ รูปแบบการโฆษณาออนไลน์ที่ผู้ลงโฆษณาจ่ายค่าโฆษราทุกครั้งที่มีการคลิก ซึ่งใช้กันทั่วไปในแพลตฟอร์มการโฆษณาผ่านเครื่องมือค้นหา หรือ Search Engine

13. ROAS: Return on Ad Spend
ผลตอบแทนจากการจ่ายค่าโฆษณา

ROAS: Return on Ad Spend

คือ ตัววัดที่ใช้วัดรายได้จากการโฆษณาเทียบกับต้นทุนของการโฆษณานั้นๆ หากค่านี้ สูง แสดงว่า โฆษณาที่เผยแพร่ออกไปได้รับผลตอบรับที่ดี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ ประเภทธุรกิจด้วย บางธุรกิจค่า ROAS สูง บางธุรกิจค่านี้ ต่ำ

14. SEM: Search Engine Marketing
การตลาดด้วยเสิร์ชเอนจิน

SEM: Search Engine Marketing

คือ รูปแบบหนึ่งของการโฆษณาออนไลน์ที่มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มการมองเห็นเว็บไซต์ หรือ เว็บเพจ หรือ เนื่อหาของเรา ในหน้าผลลัพธ์ของเครื่องมือค้นหาผ่านการโฆษณาแบบชำระเงิน

15. SEO: Search Engine Optimization
การปรับแต่งเพิ่มตำแหน่งผลค้นหาเสิร์ชเอนจิน

SEO: Search Engine Optimization

คือ กระบวนการปรับเนื้อหาและโครงสร้างของเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการมองเห็นในผลค้นหาของเครื่องมือค้นหา(SERP) ได้อันดับดีขึ้น เดิมแบ่งเป็น SEO และ PPC แต่ในปัจจุบัน มักใช้ในความหมายของการซื้อโฆษณาผ่าน Search Engine เพื่อเพิ่มการมองเห็นเว็บไซต์หรือเว็บเพจ หรือ หน้าเนื้อหาที่ต้องการ

16. SERP: Search Engine Results Page
หน้าแสดงผลค้นหาบนเสิร์ชเอนจิน

SERP: Search Engine Results Page

คือ หน้าที่แสดงโดยผลค้นหาบนเสริชเอนจิ้น ซึ่งปัจจุบัน 1 หน้าผลค้นหา มักแสดงผลค้นหา 10-20 อันดับ

17. SMM: Social Media Marketing
การตลาดด้วยสื่อสังคมออนไลน์

SMM: Social Media Marketing

คือ การใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย หรือ สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อโปรโมตผลิตภัณฑ์ บริการ หรือเนื้อหา ปัจจุบัน มีแพลตฟอร์มที่เป็นที่นิยมแตกต่างกันไปตามเพศ อายุ ความสนใจ เช่น Facebook , Tiktok, Youtube, Instagram, X (twitter เดิม) ,Threads ฯลฯ

18. UGC: User-Generated Content
เนื้อหาสร้างโดยผู้ใช้

UGC: User-Generated Content

คือ เนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้หรือลูกค้า เช่น บทวิจารณ์ ข้อความรับรอง หรือโพสต์บนโซเชียลมีเดีย สามารถอ่านเรื่องราวของ UGC ได้ที่ บทความ UGC User-Generated Content (CGM – Consumer Generated Media ) โลกนี้เป็นของคุณ และ  ประเภทของ UGC (User Generated Content หรือ CGM)

19. UI: User Interface
ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้

 

คือ จุดของการโต้ตอบและการสื่อสารระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ในอุปกรณ์ ซึ่งอาจรวมถึงหน้าจอแสดงผล แป้นพิมพ์ เมาส์ และรูปลักษณ์ของเดสก์ท็อป นอกจากนี้ยังเป็นช่องทางที่ผู้ใช้โต้ตอบกับแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ User Interface นี้จะมุ่งการออกแบบสิ่งต่างๆ ที่ติดต่อกับผู้ใช้เพื่อให้่ผู้ใช้เกิด ประสบการณ์ที่ดีในการสื่อสารระหว่าง คน กับ คอมฯ นั่นเอง (คอมฯในที่นี้รวมทั้งส่วนที่เป็นเครื่องและแอปพลิเคชันของมัน)

20. UX: User Experience
ประสบการณ์ผู้ใช้

UX: User Experience

คือ ประสบการณ์โดยรวมที่ผู้ใช้มีเมื่อโต้ตอบกับเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น หรือผลิตภัณฑ์ดิจิทัล ทั้งนี้ การเรียนรู้และออกแบบเพื่อประสบการณ์ที่ดีของผู้ใช้ มีส่วนเกื้อหนุนในการออกแบบ UI หรือ User Interface และสร้างความประทับใจในการใช้งาน เว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น หรือผลิตภัณฑ์ดิจิทัล นั้นๆ

————

คุยกับครูบอยดิจิทัลได้ที่ LINE

เพิ่มเพื่อน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *