Home Online Personal Branding 5 ขั้นตอนสร้างตัวตนบนออนไลน์ Online Personal Branding สัมภาษณ์ครูบอย โดยพี่เอื้อง สาลินี ปันยารชุน

5 ขั้นตอนสร้างตัวตนบนออนไลน์ Online Personal Branding สัมภาษณ์ครูบอย โดยพี่เอื้อง สาลินี ปันยารชุน

by KruBoy ครูบอย
สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ online Personal Branding

วิดีโอสร้างตัวตนบนออนไลน์ หรือ Personal Branding

5 ขั้นตอนสร้างตัวตนบนออนไลน์ – Online Personal Branding สัมภาษณ์ครูบอย โดยพี่เอื้อง สาลินี ปันยารชุน (Live ย้อนหลัง) ทาง FM 106 ครอบครัวข่่าว

สร้างตัวตนบนออนไลน์ หรือ Personal Branding

ด้วยขั้นตอนดังนี้
1. รู้ว่าชอบหรือถนัดอะไร
2. มีตลาดมั้ย
3. รู้จักให้
4. รู้จีกใช้เครื่องมือออนไลน์ให้เหมาะสม
5. เข้าใจและใช้สื่อโฆษณาออนไลน์

ติดตามครูบอยได้ที่ www.kruboydigital.com หรือ Facebook : www.facebook.com/kruboydigital

You may also like

Leave a Comment