ความคืบหน้างาน eBusiness 2005 ครั้งที่ 4 – Call for ebiz Paper

เป็นประจำทุกปีที่ีั่่เหล่าผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้องด้าน eBusiness ทั้งภาครัฐและเอกชน จะร่วมกันจัดงานสัมมนาเพื่อระดมความคิดในเรื่อง การประยุกต์ใช้ไอทีเพื่อการดำเนินการทางธุรกิจ โดยใช้ชื่องานว่า The National Conferrence on Electronic Business (NCEB) โดยจะผลัดเปลี่ยหมุนเวียนกันจัดไปตามมหาวิทยาลัยต่างๆ และในปีนี้ จัดกันเป็นครั้งที่ 4 ซึ่งจะจัดกันที่ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ(ABAC) วิทยาเขต บางนา ในวันที่ 19 – 20 พ.ย. 2548 โดยใช้ชื่องานว่า eBusiness : Digital Lifestyle and the Road Ahead โดยประธานในการจัดงานในครั้งนี้คือ ศาสตราจารย์ ด.ร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ร่วมด้วยคณะผู้จัดงานผู้ทรงคุณวุฒิด้าน eBusiness และ IT อีกหลายท่าน โดยเป็าหมายในการจัดงานครั้งนี้คือ

 • เพื่อแนะนำนวัตกรรม e-Business ให้กับผู้เข้าร่วมการสัมมนา
 • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาเข้าใจถึงรูปแบบของ e-Business ที่เหมาะสม และวิธีการก้าวเข้ามาสู่ธุรกิจ e-Business อย่างถูกทิศทาง
 • เพื่อเป็นการสะสมองค์ความรู้ และนำเสนอผลงานวิจัย e-Business ที่มีประโยชน์ต่อนักวิชาการ นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ และนักศึกษา
 • เพื่อชี้แนวทางในอนาคตของ e-Business ให้กับผู้เข้าร่วมการสัมมนา
 • เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้บริหาร นักวิจัย นักวิชาการ นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ ทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ และเอกชน ในด้านธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 • เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและเป็นเครือข่ายของนักวิชาการ นักธุรกิจ ตัวแทนจากภาครัฐ ผู้ประกอบการและนักศึกษาในวงการ e-Business

สำหรับประเด็นหลัก ๆ ที่จะหยิบยกขึ้นมาสัมมนา่ในงานนี้ได้แก่

 • การบริหารความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือด้าน ebusiness (Trust and Security Management) เช่น กฏหมายเกี่ยวกับธุรกรรมอิเลกทรอนิกส์ , FTA, ระบบความปลอดภัยของ smart card เป็นต้น
 • ทฤษฎีต่างๆเกี่ยวกับ ธุรกรรมอิเลกทรอนิกส์ (eBusiness Theory)
 • การให้การศึกษาด้าน eBusines (eBusiness Education) เช่นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องและการให้การรับรอง
 • การประยุกต์ใช้ eBusiness(eBusiness Practices) ในด้านต่าง ๆเช่น การบริหารห่วงโซ่อุปทาน(Supply Chain Management) ธุรกรรมของสถาบันการเงิน โมบาย อีบิสิเนส(Mobile eBusiness) เป็นต้น
 • ระบบและแอพพลิเคชั่นที่รองรับงานด้าน eBusiness ต่าง ๆ(Infrastructure and Applications) ไม่ว่าจะเป็น – eBusiness Software, Government Enterprise Architecture, Web Services เป็นต้น
 • และหัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ eBusiness

ทั้งนี้ ความคืบหน้าของการจัดงาน อยู่ในขั้นการเชิญชวนให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวกับ eBusiness (Call For Paper) โดยบทสรุปหรือ Abstract หมดเขตการรับเอกสารวันที่ 15 ก.ย. 2548 ส่วน paper หรือ บทความหรือบทวิจัย หมดเขตวันที่ 15 ต.ค. 2548 สำหรับ สำหรับองค์กรใดที่สนใจก็สามารถส่ง email ได้ที่ ประธานคณะการจัดงาน ศาสตราจารย์ ด.ร.ศรีศักดิ์ จามรมาน

ในส่วนของการเข้าร่วมงานนั้น ทางคณะผู้จัดทำยังไม่ได้เปิดให้ลงทะเบียน สำหรับความคืบหน้า ทาง thinkandclick จะนำมารายงานให้ทราบต่อไปและท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ebusiness2005.com

ข้อมูลเพิ่มโดย thinkandclick

งาน The National Conferrence on Electronic Business(NCEB) จัดขึ้นครั้งแรกในปี 2545 โดยความร่วมมือของ 3 สถาบันคือ

 • ศูนย์ธรรมศาสตร์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร?
 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ (NECTEC)
 • สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช)

โดยใช้หัวข้อว่า หัวข้อ “ Enlightening : Successful e-Business Model ”(ธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : รูปแบบและกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ) จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อวันที่ 24 – 25 ต.ค. 2545

ในครั้งที่สอง จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 17 – 18 ต.ค. 2546 โดยใช้หัวข้อว่า ” Towards Collarabative e-Business Model “

ครั้งที่สาม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรับเป็นเจ้าภาพในการจัดงานโดยใช้ชื่องานว่า “ e-BUSINESS INNOVATION “ จัดขึ้นในวันที่ 25 – 26 พ.ย. 2547

ครั้งที่สี่ จะจัดขึ้นในวันที่ 19 – 20 พ.ย. 2548 โดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญจะเป็นเจ้าภาพภายใต้หัวข้อการจัดงานว่า ” eBusiness : Digital Lifestyle and the Road Ahead “

13 ก.ย. 2548 – โดย www.thinkandclick.com

*********************

เรื่องเก่าจากเว็บไซต์ของครูบอย – thinkandclick dot com (ย้อนดู ต้นฉบับ > https://web.archive.org/web/20081121085447/http://www.thinkandclick.com/news/news091305ebusiness2005.php )

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *