ทรูไม่สนทุนต่างชาติขอยืนหยัดบนลำแข้ง

ศุภชัย วางเป้ากลุ่มทรู ขึ้นแท่นผู้นำโอเปอเรเตอร์ รายใหญ่ ไม่สนการเข้ามาของเทมาเส็กและเทเลนอร์ พร้อมรับมือแข่งขัน อาศัยกระแสเงินสดเงินทุนในตลาดไทยก็เพียงพอวางเป้ารายได้ปีนี้ หลังรวม ยูบีซี ไม่น้อยกว่า 6 หมื่นล้านบาท

นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวถึงแผนธุรกิจในปี 2549 ว่า ภาพรวมของกลุ่มทรู ในปีนี้จะมุ่งเน้นการผสมผสานบริการทั้งในส่วนของบริการผ่านโทรศัพท์บ้าน อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ โทรทัศน์ ให้สอดรับกับพฤติกรรมการใช้งานในชีวิตประจำวันของผู้ใช้ในทุกๆกลุ่ม ทั้งผู้ใช้ตามบ้าน องค์กรธุรกิจ โดยในสิ้นปี 2549 ทรูตั้งเป้าส่วนแบ่งตลาดอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง(บรอดแบนด์)ใน กทม. และปริมณฑล มีลูกค้า 6 แสนราย พร้อมรักษาระดับผู้ใช้โทรศัพท์พื้นฐานไว้ที่ 2 ล้านราย ส่วนธุรกิจโทรศัพท์มือถือต้องการให้มีผู้ใช้บริการจำนวน 5.7 ล้านราย หรือมีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ที่ 33%

ในส่วนของบริการที่รองรับการใช้งานด้านออนไลน์และไลฟสไตล์ เกี่ยวกับการชำระเงินและธุรกรรมออนไลน์ คาดว่าจะมีสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า 5 % จากจำนวนลูกค้าทั้งหมดของกลุ่มและคาดว่าจะมีผู้ใช้บริการพอร์ทัลเว็บศูนย์รวมมัลติมีเดียที่มีคอนเทนต์หลากหลายรวม 1 ล้านราย รวมถึงการวางเป้าหมายให้เป็นผู้นำอันดับหนึ่งของผู้ให้บริการเครือข่ายแก่ลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ รวมทั้งลูกค้าองค์กรธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง

“สิ้นปี 2549 กลุ่มทรูจะมีรายได้ของกลุ่มเมื่อรวมกับยูบีซีไม่น้อยกว่า 6 หมื่นล้านบาท ถึงแม้ว่าตลาดโทรคมนาคมเริ่มเข้าสู่ยุคการแข่งขันเสรี หรือการมีทุนต่างชาติเข้ามามากขึ้น แต่สำหรับทรูนั้นเรามั่นใจว่าสามารถสู้ได้ เพราะมีเงินทุนพอหมุนเวียนได้”

สำหรับการหาพันธมิตรเข้ามาร่วมลงทุนนั้น ยังไม่มีแนวทางชัดเจนในเรื่องดังกล่าว และยังไม่มีการเข้าไปเจรจากับเทเลคอมมาเลเซียหรือเกาหลี ตามกระแสข่าวที่เกิดขึ้น การหาพันธมิตรจะมาจากปัจจัยที่ทรูต้องการเงินทุนเข้ามาหมุนเวียน หรือ หาพันธมิตรที่มีศักยภาพ เข้ามาร่วมให้บริการโดยเฉพาะการให้บริการใน 3 จี หรือ การลงทุนในส่วนของไวแมกซ์ ที่กลุ่มทรูสนใจจะเปิดตลาดในต่างจังหวัด แต่ทั้งนี้กลุ่มทรู ก็มีการเปิดโอกาสให้โอเปอเรเตอร์หรือนักลงุทน ที่สนใจที่ดำเนินธุรกิจร่วมกัน แต่ทั้งนี้การที่จะเข้ามานั้นจะต้องมีความชัดเจนในเรื่องของการให้สิทธิการบริหาร การแข่งขัน หรือการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี การพัฒนาอุตสาหกรรมร่วมกัน มากกว่า

“ไม่มีความจำเป็นที่หาพันธมิตรเข้ามาร่วมทุน แต่หากมีการลงทุนในเรื่อง ของ เทคโนโลยี 3 จี หรือ ไวแมกซ์ ก็อาจจะพิจารณา”

การเข้ามาลงทุนของกลุ่ม เทมาเส็ก หรือ เทเลนอร์ นั้น ไม่มีผลกระทบอะไรมากนัก ในแง่ของการแข่งขัน ซึ่งกลุ่มทรุนั้น มีกระแสเงินสด เงินทุน อีกทั้งรายได้จากการดำเนินธุรกิจมีจำนวนเพียงพอในการแข่งขัน และการลงทุนที่เกิดขึ้น โดยในปีนี้กลุ่มทรู จะลงทุนในส่วนของทรู จำนวน 2-3 พันล้าน ที่จะพัฒนาโครงข่ายเป็น NGN หรือ Next Generation Network ส่วนของโทรศัพท์มือถือ อีกจำนวน 8 พัน ถึง 1 หมื่นล้านบาท ที่จะดำเนินการขยายโครงข่ายให้ครอบคลุมพื้นที่ประชากร 92% ทั่วประเทศที่ในปัจจุบันมีอยู่เกือบ 90% โดยคาดว่าประมาณไตรมาสที่ 2 จะดำเนินการแล้วเสร็จ

นายศุภชัย กล่าวว่า ส่วนคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กทช.) ในปีนี้ คงจะเห็น บทบาทความชัดเจนในการทำงานมากขึ้น โดยฉพาะเรื่องของการออกใบอนุญาต ที่ในปีนี้ ทรู ได้มีการยื่นขอ ให้บริการโทรศัพท์พื้นฐานในส่วนต่างจังหวัด วงจรเกตเวย์ระหว่างประเทศ รวมถึง การให้ใบอนุญาตบริการไวแมกซ์และ 3 จี

“บทบาทของกทช. จะเริ่มออกมาอย่างเต็มตัวมากขึ้น โดยเป็นผลมาจากการที่ต่างชาติได้เริ่มเข้ามาลงทุนการแข่งขันในประเทศไทย ซึ่งหลังจาก กติกา หรือ กฎเกณฑ์เริ่มจะออกมาอย่างเห็นได้ชัด แต่ทั้งนี้สิ่งที่ออกมาจะต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย โดยเฉพาะผู้ประกอบการไทย”

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2548 รายได้ของกล่มทรูมากกว่า 5 หมื่นล้านบาท โดยสิ้นปี ทรูมีลูกค้าบรอดแบนด์มากกว่า 3 แสนราย กลุ่มลูกค้าโทรศัพท์บ้านสามารถรักษาฐานผู้ใช้บริการไว้ที่ประมาณ 2 ล้านราย ส่วนบริการโทรศัพท์มือถือมียอดลูกค้าอยู่ที่ประมาณ 4.5 ล้านรายและล่าสุด ทรู ได้เปิดศูนย์บริการลูกค้าแห่งใหม่ ภายใต้รูปแบบการผสมผสานเทคโนโลยี ที่เชื่อมโยงทุกบริการและไลฟสไตล์ ทั้งความรู้ ข้อมูล ความบันเทิง ผ่านการสื่อสารและเทคโนโลยี บนชั้น 3 ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดย ทรู ได้ใช้เงินลงทุนเป็นจำนวน 29 ล้านบาท ในการก่อสร้างและวางระบบเทคโนโลยี

นายพัฒนพล พรามนาเวช System Design Engineer บริษัท อินเทลคราฟท์ โซลูชั่น กล่าวว่า ทางบริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้ร่วมวางระบบเทคโนโลยีให้กับ ทรู โดยระบบนี้ได้ออกแบบโดยนายดวงฤทธิ์ บุนนาค ที่ได้มีการวางรูปแบบการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้งานร่วมกับชีวิตประจำวัน ซึ่งภายในร้านจะมีการนำแสดงเทคโนโลยีจอภาพ Flip Dot ที่สามารถจับความเคลื่อนไหวของผู้ที่เดินผ่านร้าน จากจอสี มีโลโก้ของ ทรู เป็นจุดสี เปลี่ยนเคลื่อนไหวตามทิศทางการเดินผ่านของบุคคล, จอภาพพาโนรามา ซึ่งจะแสดงผลการให้บริการส่งเอสเอ็มเอส จากมือถือ ออเร้นจ์ ขึ้นจอโปรเจ็กเตอร์ เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือการสร้างบรรยากาศภายในร้านได้ พร้อมทั้งได้มีการนำภาพสดจากใต้น้ำของ Siam Ocean World มาแสดงผลภายในร้าน และการให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายถึง 20 เครื่อง เป็นต้น

 

Updated 06 ก.พ. 2549 – โดย ผู้จัดการออนไลน์ 2 กุมภาพันธ์ 2549

*****

เรื่องเก่าจากเว็บไซต์ของครูบอย – thinkandclick dot com (ย้อนดู ต้นฉบับ > https://web.archive.org/web/20111105141518/http://www.thinkandclick.com/news/true-nojointventure.php )

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *